Пропонуємо безвідмовні, надійні та безпечні Wi-Fi мережі! заWIFIїтись
.

Радіорозвідка

Комплекс дій, направлений на визначення властивостей існуючої бездротової мережі, таких як рівень сигналу, інтерференція, співвідношення сигнал/шум, наявність сторонніх бездротових пристроїв та розробку рекомендацій з оптимізації та підвищення якості покриття.

Детальніше

Поширені ситуації, що потребують проведення радіорозвідки

1. Під час підготовки до створення, модернізації, чи розширення покриття (визначення «стартового» стану покриття, від якого потрібно відштовхуватися при радіо плануванні майбутнього покриття).

2. При наріканнях на покриття WiFi мережі.

Перелік робіт при проведенні радіорозвідки

1. Збір технічної інформації.

Отримання від замовника планів приміщення із вказаними місцями для проведення вимірів та місць розташування точок доступу.

2. Проведення вимірів.

Сканування радіоефіру на об’єкті з метою визначення характеристик бездротової мережі.

3. Підготовка звіту.

Підготовка та надання звіту по результатам проведених робіт, який включає в себе карту покриття, рівень інтерференції, шуму та наявність сторонніх перешкод у радіоефірі. В документі приводиться аналіз результатів вимірів та перелік рекомендацій з усунення виявлених проблем.

Задіяний інструментарій та комплект обладнання

1. Спеціалізований програмно-апаратний комплекс Fluke AirMagnet Survey Pro для сканування бездротової мережі.

2. Набір для глибокого спектрального аналізу ефіру, що складається із бездротового контролеру, точки доступу Cisco, яка використовується як сенсор CleanAir, та спеціалізованого програмно-апаратного комплексу Spectrum Expert.

Згорнути

Детальний аналіз радіоефіру

Комплекс дій з діагностики радіоефіру на об’єктах з уже впровадженим бездротовим рішенням з метою визначення причин існуючих проблем та надання рекомендацій для їх усунення.

Детальніше

Поширені ситуації, що потребують детального аналізу радіоефіру

1. При наріканнях на якість роботи WiFi мережі за наявності необхідного рівня сигналу.

2. Збої в роботі WiFi мережі при певних умовах.

Перелік робіт з детального аналізу радіоефіру

1. Визначення переліку існуючих проблем у бездротовій мережі.

Збір та опис переліку проблем у роботі бездротової мережі («мертві» зони у бездротовому покритті, погана швидкість, проблеми з підключенням бездротових клієнтів та ін.) з описом зон, умов та частоти їх проявлення.

2. Аналіз радіоефіру.

Аналіз радіоефіру в проблемних зонах на наявність бездротових перешкод, аномальної та ворожої активності (атаки на мережу), загроз безпеки, продуктивності та ін.

3. Підготовка звіту.

Підготовка та надання звітів по результатам проведених робіт, які включають опис усіх виявлених проблем та рекомендації з їх усунення.

Задіяний інструментарій та комплект обладнання

1. Спеціалізований програмно-апаратний комплекс Fluke AirMagnet WiFi Analyzer Pro для сканування бездротової мережі.

Згорнути

Радіопланування

Комплекс дій, направлений на визначення типів, моделей та місць встановлення бездротових точок доступу для забезпечення необхідного рівня покриття, швидкості та інших характеристик бездротової мережі.

Детальніше

Поширені ситуації, що потребують виконання радіопланування

1. Формування детального ТЗ та проведення передпроектних робіт.

2. Моделювання бездротового середовища передачі даних при створенні чи модернізації WiFi мережі з прив’язкою до необхідного приміщення чи місцевості.

Перелік робіт з радіопланування

1. Визначення та підготовка технічного завдання

Збір інформації та опис технічних вимог на створення чи модернізацію бездротової мережі, що включають плани приміщень з позначеними зонами для покриття, бажану швидкість та додаткові сервіси, роботу яких необхідно буде забезпечити (сервіс голосової телефонії, відеозв’язок, сервіс визначення місцезнаходження, захист бездротової мережі та ін.).

2. Знайомство з об’єктом

Ознайомчий виїзд на об’єкт для збору повної технічної інформації (тип, висота стелі, матеріали стін, можливості монтажу обладнання, наявність електричних мереж, СКС та ін.)

3. Попереднє радіопланування.

Теоретичне моделювання радіосередовища для визначення можливих місць розташування точок доступу та покриття, що буде ним забезпечуватися. Для радіопланування необхідна інформація про всі типи стін та перегородок на об’єкті.

4. Реальні виміри

Проведення реальних вимірів радіосигналу на об’єкті для підтвердження теоретичних розрахунків з внесенням змін та коригувань розташування точок доступу при необхідності. Для отримання достовірних результатів вимірів рекомендується, щоб об’єкт перебував на фінальній стадії будівельних робіт з уже розташованими меблями.

5. Підготовка звіту

Підготовка та надання звіту за результатами проведених робіт, який включає рекомендовані типи, місця, способи встановлення бездротових точок доступу та характеристики створюваного ними бездротового покриття.

*В залежності від конкретної задачі склад робіт може бути змінений. Додатково після інсталяції бездротового рішення можливе проведення радіорозвідки для підтвердження бажаного рівня роботи WiFi мережі.

Задіяний інструментарій та комплект обладнання

1. Комплект, що складається із бездротового контролера, різних сучасних моделей точок доступу та комутатора Cisco для проведення вимірів. У випадку розгортання рішення на обладнанні іншого виробника забезпечується необхідний для вимірів комплект пристроїв.

2. Спеціалізований програмно-апаратний комплекс Fluke AirMagnet Survey Pro для проведення вимірів бездротового сигналу.

Згорнути

Діагностика та усунення проблем

Комплекс дій, направлений на вирішення проблем у роботі бездротової мережі, що включає глибокий аналіз усіх складових бездротової інфраструктури.

Детальніше

Поширені ситуації, що потребують діагностики

1. Існує необхідність виконання пошуку причин непрацюючого сервісу WiFi та шляхів усунення несправностей у випадку, коли радіорозвідка та аналіз радіоефіру по окремості не дали необхідних результатів.

2. Є необхідність аналізу не тільки радіоефіру, але і налаштувань усього суміжного обладнання, задіяного для забезпечення сервісу бездротового доступу (комутатори, маршрутизатори, пристрої безпеки та ін.)

Перелік робіт при виконанні діагностики та розробки рекомендацій для усунення проблем у функціонуванні бездротової мережі

1. Аналіз топології сегменту бездротової та дротової мережі, у якій спостерігаються проблеми.

2. Аналіз налаштувань та режимів роботи бездротового обладнання. Аналіз налаштувань комутаційного обладнання сегменту бездротової мережі, що обслуговує бездротове рішення.

3. Аналіз радіоефіру на наявність бездротових перешкод, аномальної та ворожої активності, загроз безпеки, продуктивності та інших проблем.

4. Відтворення проблеми, що спостерігається. Збір та аналіз діагностичної інформації на всіх пристроях, які приймають участь у передачі даних, та стану радіочастотного ефіру у заданий момент часу.

5. Моделювання роботи бездротової мережі для частини бездротових клієнтів на базі аналогічних бездротових пристроїв з використанням різних змін у налаштуваннях та різних версій ПЗ. Це дозволяє одночасно спостерігати та порівнювати поведінку середовища на основній та тестовій системах.

6. Створення сервісних запитів по спостережуваній проблемі у центрі технічної підтримки виробника (при необхідності та наявності активного сервісного контракту) та їх супровід.

7. Формування рекомендацій з усунення проблем працездатності на основі проведеного комплексу діагностичних робіт.

*Додатково до даної послуги компанія NETWAVE готова виконати роботи по застосуванню розроблених рекомендацій спільно із Замовником. Додаткові роботи погоджуються та оцінюються в залежності від необхідних трудовитрат.

Задіяний інструментарій та комплект обладнання

1. Спеціалізований програмно-апаратний комплекс Fluke AirMagnet WiFi Analyzer Pro для сканування бездротової мережі.

2. Набір для глибокого спектрального аналізу ефіру, що складається із контролеру, точок доступу Cisco, які використовуються як сенсор CleanAir, та спеціалізованого програмно-апаратного комплексу Spectrum Expert.

3. Комплект бездротового обладнання для відтворення та роботи над проблемою.

Згорнути

WiFiмося – воно того варте!

Задайте питання нашому експерту та отримайте професійну консультацію

Готово
ПриWIFIїтись до нас!    

Дякуємо всім, хто приєднався до WiFiної компанії під час
Wi-Fi BEER PARTY

Фотозвіт